Radyo Çalışanlar

Employees

Eşref ADALI (adali@itu.edu.tr)
Ziya AKÇASU 
Çetin AKMANDOR 
Pertev APAYDIN 
İlhan ARIMAN 
Adnan ATAMAN 
Atilla ATLI 
Nuray AYDINOĞLU 
Evren BAKILAN 
Haluk BURAN 
İbrahim ÇELİKBAŞ 
Mahir ÇELİKKANAT 
Cem ÇITAK 
Emin DİNÇ 
Aldo D'ORFANİ 
Yücel DURUSOY 
Baki Süha EDİBOĞLU 
Evrensel ERDOĞAN 
Mustafa Kemal ERGEZEN 
Osman GÖREN 
Burak GÜÇLÜ 
Nijat GÜRSOY 
Gülergün GÜRSU 
Engin HIRAOĞLU 
Çetin İZBUL 
Yaver KAMER 
Bedri KARAFAKİOĞLU 
Davut KAVRANOĞLU (dkavranoglu@itu.edu.tr)
İnanç KAYALIOĞLU 
Tolay KOZACIOĞLU 
Hakan KUNTMAN (kuntman@itu.edu.tr)
Duran LEBLEBİCİ (leblebicid@itu.edu.tr)
Abdullah MARAŞ (maras@itu.edu.tr)
H. Cansu METE (meteh@itu.edu.tr)
Avni MORGÜL 
Mesut Oytun OKTAY (moktay@itu.edu.tr)
Kemal OZANOĞLU 
Fikret ÖNCEL 
Aykut ÖZTOPRAK 
Yakut PAKER 
Osman PALAMUTÇUOĞULLARI (opal@itu.edu.tr)
Çelik PARKAN 
Esad Feridun PASİN 
Fatih PASİNER 
Mustafa SANTUR 
Tahsin SAYA 
Oğuz SOYSAL 
Baycan SUNAÇ 
Ali TAŞDEMİR (tasdemiral@itu.edu.tr)
Vural TEKELİ 
Turhan TOKÇA 
Arkun TUNCEL 
Mert TURHAN (turhanm@itu.edu.tr)
Altan TÜREL 
Ömer UMAR 
Salih Murat UZDİLEK 
H. Can ÜNEN (unen@itu.edu.tr)
Müştak Erhan YALÇIN (yalcinmust@itu.edu.tr)
Sıddık YARMAN (yarman@istanbul.edu.tr)
Altuğ YAVAŞ 
Lütfi YENEL 
Hakan YUSUFOĞLU (hyusufoglu@itu.edu.tr)